Handledning med interaktivt verktyg för musikskapare, rättighetsinnehavare & musikanvändare

Ska du spela live?

Vill du släppa en låt?

Har du gjort musik till reklam, film eller kanske en podcast?

Ska du sända radio?

Vill du lägga musik på din podcast?

Driver du ett gym och vill streama musik?

Vill du veta vad som gäller om din musik användas på sociala medier?

Äger du ett musikförlag eller ett skivbolag och vill reproducera musik?

Ska du göra något annat som innebär att musik reproduceras, exponeras eller konsumeras?

Då har du kommit rätt!

Denna sida innehåller:

Generell information, lagar och regler vad gäller upphovsrätt och användning av musikaliska verk.

Interaktivt verktyg där du får reda på hur rättigheter och skyldigheter tas hänsyn till samt hur licens och ersättning ska hanteras vid en viss vald situation då ett musikaliskt verk reproduceras, exponeras eller konsumeras.


GENERELL INFORMATION

Detta händer när ett musikaliskt verk/komposition skapas:

Upphovsrätt skapas och tillfaller den/de som komponerat verket: Ekonomisk och ideell rätt. Ekonomisk rätt kan upplåtas eller överlåtas på olika sätt.

(Detta är en exempelbild jag inte har rättigheterna till.

Hämtad från https://www.royaltyexchange.com/blog/music-royalties-101-intro-to-royalties)


Grundläggande lagar och regler:

Detta säger lagboken: (referera till lagtext som angår upphovsrätt och avtalsrätt, exempel på olika paragrafer t.ex. specifikationsprincipen och specialitetsregeln)

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

INTERAKTIVT VERKTYG

Interaktivt verktyg för dig som musikskapare, rättighetsinnehavare eller musikanvändare.

Här får du reda på vad som gäller för just er situation – hur ni ska gå tillväga för att allt ska bli rätt!

Klicka i rutorna för att välja de alternativ som gäller för er situation:

Title, Subtitle, and Sub-Subtitle List Generator
Framtagen av Samuel Tibell mars 2024